Osnovne šole in glasbena šola

 • Glasbena šola Celje
 • I. osnovna šola Celje
 • II. osnovna šola Celje
 • III. osnovna šola Celje
 • IV. osnovna šola Celje
 • Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 • Osnovna šola Frana Malgaja Šentjur
 • Osnovna šola Frankolovo
 • Osnovna šola Dobje
 • Osnovna šola Frana Kranjca
 • Osnovna šola Frana Roša
 • Osnovna šola Glazija
 • Osnovna šola Hruševec
 • Osnovna šola Hudinja
 • Osnovna šola Lava
 • Osnovna šola Ljubečna
 • Osnovna šola Štore
 • Osnovna šola Vojnik
 • Osnovna šola Braslovče
 • Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Srednje šole

 • Gimnazija Celje – Center
 • I. gimnazija v Celju
 • ŠCC, Gimnazija Lava
 • ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo dodamo na koncu in varovanje okolja
 • ŠCC, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
 • ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
 • ŠCC,Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
 • Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Ekonomska šola Celje
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
 • Srednja zdravstvena šola Celje