V organizaciji komisije Mladi za Celje, katera deluje v sklopu projekta »Mladi za Celje« na Mestni občini Celje je dne 20. februarja 2020 na Srednji zdravstveni šoli Celje potekal strokovni posvet za mentorje in člane strokovnih ocenjevalnih komisij v projektu »Mladi za Celje« z naslovom »Kako strokovno ocenjevalno komisijo (NE) PRESENETITI s (z NE) KAKOVOSTNO raziskovalno nalogo?.
Uvodoma sta ravnateljica Srednje zdravstvene šole Celje Katja Pogelšek Žilavec in predsednica komisije Mladi za Celje Katja Esih pozdravili vse sodelujoče. Ga. Esih je predstavila tudi novosti Pravilnika o organizaciji mladinske raziskovalne dejavnosti »Mladi za Celje« Mestne občine Celje. Jerneja Svetko strokovna sodelavka na Mestni občini Celje je prestavila pomembne datume skladne z objavljenim rokovnikom, predvidene datume naslednjih izobraževanj ter novosti javnega razpisa.
Posveta se je udeležilo preko 40 udeležencev, ki so z zanimanjem prisluhnili odličnim predavateljem in sicer mag. Mojci Alif ter mag. Damirju Žeriču. Povezovalec in koordinator posveta je bil podpredsednik komisije Mladi za Celje Srečko Maček.
Mag. Mojca Alif dolgoletna mentorica in ocenjevalka raziskovalnih nalog ter član strokovne komisije mag. Damir Žerič sta na posvetu predstavila tematiko s svojega zornega kota, svoje izkušnje, poglede in usmeritve.
Odziv sodelujočih udeležencev je bil zelo pozitiven, zato se bodo takšni strokovni posveti organizirali tudi v bodoče.