O projektu Mladi za Celje


Mladinsko raziskovalno delo v Celju je projekt z najdaljšo, več kot štiridesetletno tradicijo načrtnega dela z mladimi na področju znanosti in razvoja v Sloveniji. Ideja o usklajenih aktivnostih, s katerimi so med mladimi poglobili zanimanje za znanost in tehnologijo, se je v Celju rodila v začetku šestdesetih. Iz te zamisli se je kasneje razvilo gibanje Znanost mladini. Svoje inovacije so mladi Celjani predstavljali že v okviru srečanj “Inovator Celja”. Od 1978. leta dalje pa je, v okviru Občinske raziskovalne skupnosti, poseben odbor organiziral, povezoval in koordiniral raziskovalno  delo mladih na nivoju celjske občine.

Podoben projekt (Mladi raziskovalci za napredek Maribora) so v Mariboru začeli 1983, v Ljubljani (Zaupajmo v lastno ustvarjalnost) pa 1987.

Konec sedemdesetih so organizirali “Teden mladih raziskovalcev”, na katerem so proučevali problematiko varstva okolja v Celju in s katerim se je še razmahnilo število tistih, ki so se že dotlej ukvarjali z raziskovalnim delom.  Raziskovalne naloge so postajale izrazito multidisciplinarne, raziskave pa so obravnavale že širše celjsko območje in so presegle vezanost na mesto.

V obdobju 1984-1990 pa so izvlečke in nekatere najaktualnejše naloge objavljali v posameznih letnikih Celjskega zbornika. Od leta 1993 dalje so povzetki nalog ter statistični podatki o avtorjih raziskav in inovacij, tekmovalcih iz znanj ter njihovih mentorjih predstavljeni v biltenih gibanja Mladi za Celje.

Vse raziskovalne naloge so hranjene v Osrednji knjižnici Celje, naloge nastale po letu 2005  pa knjižnica objavlja s povezavo do  polnega  besedila v bibliografskem zapisu v bazi Cobiss in  na svetovnem spletu https://www.knjiznica-celje.si/o-nas/gradivo/raziskovalne-naloge.

Sodelujoče šole

Osnovne šole in glasbena šola

 • Glasbena šola Celje
 • I. osnovna šola Celje
 • II. osnovna šola Celje
 • III. osnovna šola Celje
 • IV. osnovna šola Celje
 • Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 • Osnovna šola Frana Malgaja Šentjur
 • Osnovna šola Frankolovo
 • Osnovna šola Dobje
 • Osnovna šola Frana Kranjca
 • Osnovna šola Frana Roša
 • Osnovna šola Glazija
 • Osnovna šola Hruševec
 • Osnovna šola Hudinja
 • Osnovna šola Lava
 • Osnovna šola Ljubečna
 • Osnovna šola Štore
 • Osnovna šola Vojnik
 • Osnovna šola Braslovče
 • Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Člani komisije


 • Katja Esih, predsednica (Regijsko študijsko središče Celje)
 • Gregor Deleja, član (Gimnazija Celje – Center)
 • Jana Draksler, članica (OŠ Frana Kranjca)
 • Carmen Leitner Banovšek, članica (Celjske lekarne)
 • Srečko Maček, član (Osrednja knjižnica Celje)
 • Nataša Marčič, članica (I. gimnazija v Celju)
 • Mojmir Mosbruker, član (IV. OŠ Celje)
 • Boštjan Štih, član (OŠ Hudinja)
 • Katja Teršek, članica (Ekonomska šola Celje)
 • Tomislav Viher, član (ŠCC, Gimnazija Lava)

Srednje šole

 • Gimnazija Celje Center
 • I. gimnazija v Celju
 • ŠCC, Gimnazija Lava
 • ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo dodamo na koncu in varovanje okolja
 • ŠCC, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
 • ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
 • ŠCC,Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
 • Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Ekonomska šola Celje
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
 • Srednja zdravstvena šola Celje